top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Những điều không đúng về thuật toán Penguin

Penguin không phải là một hình phạt – nó là một thuật toán. Sau đây là một số suy nghĩ sai lệch của nhiều người xung quanh thuật toán này.Seo Viet Nam

thuat-toan-chong-spam

Thuật toán Penguine đã quá quen thuộc với các SEOers cũng như quản trị web. Tuy nhiên nhiều người vẫn hiểu sai về hình phạt này, dẫn đến quá trình khôi phục sau thuật toán trở nên khó khăn và mất thời gian hơn.Seo Viet Nam

1.  Bạn phải tự gỡ links

Bạn phải làm mọi thứ có thể để gỡ các links trước khi sử dụng công cụ loại bỏ. Matt Cutts đã nói điều này vào ngày 20/11/2013 trong video sau:


Nếu bạn kiểm soát được tất cả các links spam đến trang web của mình, hãy loại bỏ chúng. Và những links không thể kiểm soát được cũng nên gỡ bỏ. Một chiến dịch loại bỏ links thành công thường loại bỏ được ít hơn 10 % các links spam. Thông thường con số chính xác là  gần 5%. Vì đây là một hình phạt thuật toán nên chúng đề cập đến tỷ lệ phần trăm các links xấu lên kết  đến trang web của bạn.

2. Bạn phải thực hiện link audit  và nhận một Disavow File

Đây là cách hiệu quả nhất để thoát khỏi thuật toán Penguin nhưng nó không thực sự cần thiết. Hãy nhớ rằng thuật toán Penguin đề cập đến tỷ lệ phần trăm của các links có giá trị cao so với các links spam. Điều này được  John Mueller của Googler xác nhận trong video sau:


Khi được hỏi hình phạt Penguin có được gỡ bỏ hay không nếu như không nhận một  disavow file , Mueller trả lời:

“Tôi sẽ không nói rằng bạn phải có nhiều hơn 50 % thì thuật toán sẽ biến mất khỏi website của bạn .Mặc dù nó không biến mất hoàn toàn nhưng nó sẽ được loại bỏ từng bước”

3. Hình phạt không thể là Penguin – “Tôi vẫn chưa nhận được thông báo hình phạt nào”

Nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi thuật toán Pengu