top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Tải mẫu kế hoạch chiến lược Marketing 2023

Một bản kế hoạch chiến lược Marketing cụ thể là vô cùng cần thiết cho mọi doanh nghiệp trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động tiếp thị nào. Vậy làm sao để lập một kế hoạch đúng – đủ – hiệu quả nhất? Tham khảo và tải ngay bản kế hoạch Marketing mẫu của GOBRANDING với 21 slide kèm các ví dụ bảng biểu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng lập kế hoạch cho doanh nghiệp năm 2023.

Tải ngay dưới đây
1. Kế hoạch chiến lược Marketing là gì? 

Kế hoạch chiến lược Marketing là một tài liệu bằng văn bản hướng dẫn cho quá trình nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp trong suốt cả năm. Nó phản ánh các mục tiêu marketing hàng năm với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty, đồng thời phác thảo cụ thể ngân sách cần phải chi cho các chiến lược là bao nhiêu.

Khái niệm mẫu chiến lược kế hoạch marketing

Kế hoạch chiến lược Marketing là gì


Một