top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Google cập nhật thuật toán mới June Broad core tháng 06-2019

Theo thông báo chính thức Google thì đợt cập nhật thuật toán Google mới vào tháng 5 và tháng 6 là bản cập nhật lớn thứ hai trong năm nay với tên gọi là  June 2019 Broad core

1.Thanh menu bar tìm kiếm mới

Giờ đây bạn có thể tìm kiếm thông tin và được Google trả về kết quả  với tin tức, hình ảnh ,video, mua sắm, sách, chuyến bay, tài chính.

Tác động: Thương mại điện tử, mua sắm, tài chính, nhà xuất bản, nhà bán lẻ có cơ hội tương tác với khách hàng nhiều hơn . điều này chứng tỏ Google đang muốn thể hiện tính cá nhân hóa trong lĩnh vực tìm kiếm


thuật toán mới Thanh menu bar mới bổ sung gợi ý tin tức, mua sắm, sách, chuyến bay, tài chính

Thanh menu bar mới bổ sung gợi ý tin tức, mua sắm, sách, chuyến bay, tài chính

Trải nghiệm tìm kiếm tour du lịch mới của google .Bạn có thể lựa chọn các tour theo bảng giá, theo thời gian của tour du lịch đó .Hiện nay Google có lẽ cạnh tranh tìm kiếm trực tiếp các trang lớn như Airbnb,  Traveloka, Vntrip về mảng du lịch