top of page

Xây dựng nội dung cho website thu hút hách khàng

Xây dựng nội dung cho website thu hút hách hàng là điều mà các doanh nghiệp, công ty đang hướng tới và chú trọng đầu tư. Vậy những nội dung nào trên website thu hút khác hàng. Seovietnam sẽ đưa ra một số điểm cần lưu ý và và những dạng trình bày nội dung thu hút khách hàng như sau.


1. Background Infographics

Có 80% doanh nghiệp, công ty hiện đang sử dụng cấu trúc content website dạng Infographics cho trang website dịch vụ. Bạn có thể hiểu ngắn ngọn là thể hiện nội dung trong hình ảnh hay lấy hình ảnh để diễn tả nội dung.