top of page

Ứng dụng mới của Google có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ

Ứng dụng Google Search trên phiên bản Android có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ khác nhau chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cài đặt. Seo VietNam

google-voice-search