top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Tối ưu hóa lịch sử nội dung trong dịch vụ SEO Web

Tất cả chúng ta đều biết cách để thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền đến các trang web của mình…  Đó là xuất bản nội dung chất lượng! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền mà không cần phải tạo nội dung mới?

Bạn có thể làm mới các bài viết và trang hiện có của mình, đó là cách mà các công ty cung cấp dịch vụ SEO web thường dùng để tối ưu hóa nội dung cho khách hàng. Một số người gọi nó là “tối ưu hóa lịch sử” – quay trở lại lịch sử xuất bản của bạn. Và tìm nội dung cũ có thể được cải thiện thông qua SEO trên trang. Với một vài chỉnh sửa đối với nội dung cũ, tối ưu hóa lịch sử có thể giúp bạn thúc đẩy lưu lượng truy cập hoàn toàn mới.

Nhưng bạn có thể có rất nhiều những trang cũ, có lẽ sẽ có từ nhiều năm trước. Không chắc bạn có đủ nguồn lực để cập nhật tất cả chúng hay không. Bạn nên bắt đầu từ đâu? Những nội dung nào sẽ đáng để bạn nỗ lực? Làm thế nào để bạn tìm thấy các nội dung đáng giá đó trong lịch sử trang web?

Điều quan trọng là phân tích lưu lượng tìm kiếm hiện tại của bạn và các từ khóa và URL đang thúc đẩy lưu lượng truy cập đó. Từ đó để tìm các trang sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhất. Đó là những trang cần ưu tiên.  

toi-uu-hoa-lich-su

Tối ưu lại các nội dung cũ trong lịch sử trang web là một cách làm SEO thông minh


Cách chọn các trang để tối ưu hóa lịch sử

Sử dụng Google Search Console để xác định các trang đang không đạt được nhiều lưu lượng truy cập. Bạn sẽ muốn xem xét các URL riêng lẻ và các từ khóa hướng lưu lượng truy cập đến chúng. 

Những yếu tố liên quan đến vấn đề tìm kiếm:

Vị trí tìm kiếm trong khoảng 8 – 20 với tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao

Đây là những URL được nhấp vào – khi mọi người nhìn thấy chúng. Nhưng hầu hết mọi người không vượt qua được trang đầu tiên của SERP, trang chỉ chứa khoảng 7 kết quả không phải trả tiền. Vì vậy, nếu bạn có thể di chuyển các URL của mình vào trang một, bạn sẽ gặt hái được lợi ích từ tất cả những lần hiển thị được bổ sung đó.

Vị trí tìm kiếm trong khoảng 8-20 với số lần hiển thị cao 

Đây là những URL mà Google đã tìm thấy có liên quan nhiều đến nhiều tìm kiếm phổ biến, có khối lượng lớn. Hãy xem liệu bạn có thể đưa chúng vào trang một hay không.

Số lần hiển thị cao với CTR thấp

Những thứ này đang hiển thị trong rất nhiều tìm kiếm, nhưng mọi người không nhấp qua. Có những cách tối ưu hóa mà bạn có thể thực hiện để làm cho liên kết của bạn có nhiều khả năng được nhấp vào hơn. Với một trang đã nhận được số lần hiển thị cao, việc cải thiện CTR chỉ một chút thôi cũng có thể mang lại kết quả lớn.

Sau khi có danh sách rút gọn, bạn sẽ muốn xem xét các khả năng và chọn những khả năng phù hợp nhất với mục tiêu kinh doanh của mình. Bạn đang cố gắng thúc đẩy một loại chuyển đổi cụ thể? Bạn đang cố gắng để có được khả năng hiển thị cho một sản phẩm nhất định? Một cái gì đó có ý nghĩa theo mùa? Tập trung nỗ lực tối ưu hóa lịch sử vào các trang và bài đăng sẽ hỗ trợ kết quả kinh doanh mà bạn đang hướng tới ngay bây giờ.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào những việc cần làm với các URL đó khi bạn đã xác định được danh sách các trang của mình để tối ưu hóa.