top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Hướng dẫn thử nghiệm A/B (A/B testing) bằng Google Optimize

Bạn thiết kế một landing page với 2 phương án. Nhưng, bạn lại phân vân không biết lựa chọn nào phù hợp và mang lại hiệu quả hơn. SEO VietNam sẽ hướng dẫn bạn thử nghiệm A/B bằng Google Optimize (A/B Testing). Kết quả nhận được sẽ giúp bạn nhanh chóng lựa chọn được phương án phù hợp với khách hàng mục tiêu.


1. Google Optimize là gì?

Google Optimize là một công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp và những người thiết kế web muốn chạy thử nghiệm A/B (A/B testing) hoặc chỉnh sửa website, landing page của mình phù hợp với người dùng hơn.

Nó có thể giúp bạn cải thiện được hiệu quả của website hay landing page đối với người dùng và làm tăng tỷ lệ chuyển đổi trên website.

Trước khi thực hiện bạn cần có tài khoản Google Analytics để liên kết với Google Optimize.

2. Hướng dẫn A/B testing bằng Google Optimize

2.1 Tạo tài khoản Google Optimize

Để tạo tài khoản Google Optimize bạn hãy đăng nhập vào Google Optimize và tạo cho mình một tài khoản mới.

Đầu tiên, bạn hãy nhấp vào nút “Create Account” để tạo cho mình một tài khoản Google Optimize.


thử nghiệm ab testing 1

Nhấp vào nút ” Create Account” để tạo tài khoản

Sau đó, sẽ xuất hiện một bảng để bạn điền tên tài khoản, chọn các điều khoản của Google và nhấp vào nút “Next”.


thử nghiệm ab testing 2

Xuất hiện mục điền tên tài khoản và chọn các điều kiện của Google Optimize

Sau khi nhấp chuột vào nút “Next”, ta sẽ thấy xuất hiện một yêu cầu là điền địa chỉ web mà bạn muốn thực hiện test A/B. Khi điền xong hãy nhấp vào nút “Create” để tạo tài khoản cho chiến dịch.

Sau khi hoàn thành bước này là bạn đã tạo được cho mình tài khoản Google Optimize.


thử nghiệm ab testing 3

Điền địa chỉ web mà bạn muốn tạo test A/B

2.2 Tạo A/B testing trên Google Optimize

Sau khi tạo được tài khoản Google Optimize, bạn sẽ bắt đầu tạo một thử nghiệm đầu tiên theo các bước sau:

1. Lúc này hãy nhân vào nút “Let’s go” để bắt đầu.

2. Điền một tên bất kỳ mà bạn thích sao cho khi đọc bạn sẽ biết mình đang thử nghiệm điều gì.

3. Thêm địa chỉ website bạn muốn thử nghiệm.

4. Chọn loại thử nghiệm mà bạn muốn thực hiện:

  1. Thử nghiệm A/B: để thử nghiệm hai hoặc nhiều biến thể của một yếu tố trên một trang. Ví dụ như thử nghiệm lời kêu gọi hành động.

  2. Thử nghiệm đa biến: để thử nghiệm biến thể của nhiều yếu tố trên một trang cùng lúc. Ví dụ như vừa thử nghiệm tiêu đề vừa thử nghiệm nút kêu gọi hành động.

  3. Thử nghiệm chuyển hướng: để thực nghiệm hai trang web khác nhau.

  4. Cá nhân hóa:  chạy thử nghiệm trang web để xác định những yếu tố chuyển đổi tốt nhất với khách truy cập vào website.

Trong trường hợp này, SEO VietNam sẽ lựa chọn loại thử nghiệm đầu tiên là A/B test.

5. Nhấp vào nút “Create”.


thử nghiệm ab testing 4

Bắt đầu tạo một thử nghiệm

2.3. Thêm biến thể cho A/B testing

Thêm biến thể

Bạn nhấp vào nút ” Add Variant” để thêm một biến thể cho landing page cần thử nghiệm và nhấn vào nút “Done”.

Lưu ý: Bạn nên thêm tên có nội dung gần giống với biến thể được thay đổi để dễ so sánh. Ví dụ tên ban đầu của biến thể là “Đăng kí miễn phí” bạn có thể thay thành “Đăng kí ngay”.


thử nghiệm ab testing 5

Thêm tên cho biến thể cần thử nghiệm

Chỉnh sửa biến thể bằng Google Optimize Extension

Để chỉnh sửa biến thể vừa tạo bạn hãy nhấp vào nút “Edit”.

Nếu bạn chưa cài Extension của Google Optimize bạn sẽ được yêu cầu cài. Lúc này, bạn hãy nhấp vào nút “Install Extension” để được chuyển sang cửa hàng Chrom để cài tiện ích mở mộng này. Sau khi cài xong bạn mới có thể chỉnh sửa được biến thể.

Hoặc bạn có thể cài tại đây: Extension Google Optimize.


thử nghiệm ab testing 7

Hãy cài extension của Google Optimize bạn mới chỉnh sửa được biến thể

Sau đó, bạn hãy nhấp lại vào nút “Edit” bên trên để chỉnh sửa biến thể của landing page bạn đang chạy thử nghiệm.

Ngay bây giờ, sẽ xuất hiện ra ra landing page của từ khóa đang SEO Website mà bạn muốn thử nghiệm để bạn có thể chỉnh sửa biến thể. Bạn lần lượt chỉnh sửa và nhấn nút “Done” để hoàn thành.

Ví dụ: Sửa ” Đăng ký miễn phí” thành “Đăng kí ngay”.


thử nghiệm ab testing 8

Thực hiện chỉnh sửa các biến thể mà bạn đã thiết lập ban đầu

Sau đó, bạn có thể thêm một số quy tắc để đưa ra điều kiện cho thử nghiệm hoạt động tại mục “Page Targeting”.


thử nghiệm ab testing 9