top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Hướng dẫn tạo mục tiêu trong Google Analytics

Trong kinh doanh, muốn biết mình có thành công hay không luôn phải dựa vào mục tiêu ban đầu mà mình đặt ra. Với những mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn đánh giá được hiệu quả của bất kỳ hoạt động nào.

Trong website cũng vậy, bạn mong muốn website mình đạt được điều gì hãy thiết lập cho nó một mục tiêu cụ thể. Từ đó có thể dựa vào mục tiêu này để đo lường và đánh giá hiệu quả mà nó mang lại. Để làm được điều này, hãy cùng SEO VietNam học cách tạo mục tiêu trong Google Analytics.


1. Vì sao cần tạo mục tiêu trong Google Analytics?

Cũng giống như trong kinh doanh hay công việc hằng ngày, khi bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao chính là bạn đã hoàn thành được mục tiêu cho mình. Trong Google Analytics, mỗi một hành động bạn đặt ra cho người dùng khi họ hoàn thành sẽ được xem là hoàn thành mục tiêu.

Mục tiêu trong Google Analytics