top of page

Tại sao team Marketing và team Sales phải phối hợp với nhau?

Trong một công ty, không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn giữa các bộ phận với nhau. Nguyên nhân xuất phát từ một số quan điểm khác biệt, hoạt động của team này ảnh hưởng đến lợi ích của team khác.

Một trong số đó là căng thẳng giữa team Marketing và team Sales.


1. Team Sales vs Team Marketing

Team Marketing cố gắng mang về càng nhiều lượng khách liên hệ càng tốt. Nhưng team Sales lại than phiền rằng chất lượng khách không cao, nên khi chuyển đổi thành đơn hàng không nhiều, không đủ.