top of page

Tại sao “Linksville” là một thị trấn ma: Link Building đang chuyển vào seo cho doanh nghiệp

Eric Ward chia sẻ quan điểm cá nhân dựa trên kinh nghiệm và sự nghiên cứu trong công việc của ông để cho thấy nguyên nhân vì sao Linksville – những công ty chuyên xây dựng link lại trở thành thị trấn ma. Không còn ai có nhu cầu mua nó trong khi bản thân họ đều có khả năng tự xây dựng được. – Seo Việt Nam

Cách đây vài năm, tôi đã viết một bài báo ở đây với tiêu để là Why Link Building Must Go In-House (Tại sao phải link building cho doanh nghiệp). Luận điểm chính của bài viết này có thể được tóm tắt lại như sau:

“ Hầu hết có rất nhiều cách xây dựng link cũng như có rất nhiều doanh nghiệp đang rao bán chúng. Google liệt kê được khoảng hơn một triệu. Và trong nhiều cơ hội, tôi giả vờ đang c