top of page

Tại sao khi search trên di động, thứ hạng website lại không cao bằng máy tính?

Bạn mở di động để kiểm tra thứ hạng website trên Google, bạn thấy kỳ lạ vì thứ hạng thấp, không giống như trên máy tính. Tại sao vậy?

ranking-article