top of page

Tại sao cùng 1 từ khoá nhưng 2 người search ra 2 kết quả khác nhau

Cùng một từ khoá nhưng hai người khác nhau sẽ search ra kết quả khác nhau. Đó gọi là Semantic search.

Semantic Search là gì?

Trước kia, khi tìm kiếm, Google sẽ dựa vào từ khoá để đưa ra kết quả. Ai search từ khoá đó đều ra kết quả như vậy.

Hiện nay

Google sẽ dựa vào từ khoá + dữ liệu tìm kiếm trong quá khứ, thông tin của người dùng để hiểu ngữ cảnh của người đang tìm kiếm.

Từ đó Google sẽ đưa ra kết quả sát với nhu cầu của từng người, tạo cho người dùng cảm giác thoả mãn, khi kết quả tìm kiếm ra đúng với những gì họ cần.

Kể từ năm 2013, Semantic search đã được khởi động với việc Google cho chạy thuật toán Hummingbird và sử dụng Knowledge Graph.

Semantic search không chỉ nằm ở kết quả tìm kiếm, mà còn có ở Google AutoComplete.

Thời gian gần đây tôi hay tìm xem thông tin về nhóm nhạc Hàn Quốc Twice, khi đang search cụm từ “thành viên nhóm…”, Google đã chủ động hiện ra gợi ý từ khoá “thành viên nhóm Twice”.

semantic-search

Kết quả sau khi search không chỉ có bài viết, mà bạn sẽ thấy bên trên là danh sách các thành viên (nếu nhấn vào tên một thành viên bất kỳ sẽ ra thông tin search thành viên đó) và bên phải là thông tin cơ bản về nhóm. Thật tài tình.