top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Quảng cáo tìm kiếm Google có giúp nâng cao sự nhận biết thương hiệu không?

Có nhiều người thắc mắc rằng liệu sử dụng quảng cáo tìm kiếm của Google có giúp nâng cao khả năng nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu của họ hay không?

Lợi ích mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi sử dụng quảng cáo tìm kiếm của Google đó là hiển thị ở những vị trí top trên trang kết quả tìm kiếm.

Điều này giúp tăng khả năng người dùng nhấn vào xem website của chúng ta.

Đó là lợi ích trước mắt mà ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên có một tác động lâu dài mà chúng ta ít nghĩ tới cũng như khó đo đếm hơn. Chính là việc người dùng nhận biết về thương hiệu.

Và vì có nhiều câu hỏi tương tự như vậy nên Google đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc trên.

Nghiên cứu năm 2013 này được thực hiện trên các quảng cáo trả tiền của Google (Google Adwords), không áp dụng cho các vị trí hiển thị tự nhiên (Organic search.)

Nghiên cứu của Google

Trong suốt năm 2013, Google và Ipsos MediaCT tiến hành 61 thử nghiệm mô phỏng việc tìm kiếm để đo lường tác động của quảng cáo tìm kiếm đối với nhận thức về thương hiệu.

Kết quả cho thấy rằng việc tìm kiếm có tác động tích cực đến nhận thức Top-of-mind  và nhận thức un-aided brain, ngay cả khi người tiêu dùng không nhấp vào quảng cáo.

  1. Top-of-mind: là sự nhận biết thương hiệu ở mức độ cao nhất. Thương hiệu mà khách hàng nhớ tới đầu tiên khi hỏi về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ hỏi về điện thoại có thể nhớ ngay tới Iphone.

  2. Nhận thức un-aided brain: thương hiệu không cần sự trợ giúp để khách hàng nhớ ra.

Trong mỗi nghiên cứu, 800 người tiêu dùng Hoa Kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn của những người chạy quảng cáo Google sẽ tham gia vào một tình huống tìm kiếm được mô phỏng.

Họ được gợi ý tìm kiếm những từ khoá trong một ngành cụ thể nào đó (như giày đi bộ đường dài, xe hơi loại nhỏ) bằng máy tính hoặc laptop.

Trang kết quả sẽ được hiển thị theo dạng Control hoặc dạng Test. Trong đó trang dạng Test sẽ hiển thị quảng cáo có kèm thương hiệu, ngược lại quảng cáo của dạng Control sẽ không có thương hiệu.

quang-cao-google-co-anh-huong-den-nhan-biet-thuong-hieu