top of page

Nguồn truy cập chính vào mỗi Website

Nguồn truy cập chính vào website giúp tăng đáng kể lượng truy cập đó là từ các trang HTTPS, trang điều hướng và từ các ứng dụng trên di động. Seo Việt Nam

traffic

Trong suốt một khoảng thời gian dài, một số người từng cho rằng hầu hết các lượng truy cập trực tiếp vào website là từ những người trực tiếp gõ tên miền trong một trình duyệt hoặc đã có một trang web được đánh dấu ghi nhớ trước đó.

Thế nhưng, điều này là chưa đủ. Sau đây là nguyên nhân dẫn đến lượng truy cập trực tiếp tăng lên dựa theo báo cáo trong Google Analytics.

Nguồn truy cập trực tiếp

Lưu lượng truy cập từ các trang HTTPS

Bất cứ khi nào lượng truy cập bắt nguồn từ một trang web HTTPS an toàn sang một trang web HTTP không an toàn, các dữ liệu giới thiệu sẽ bị mất đi. Lưu lượng này hiển thị trong báo cáo phân tích của bạn là “trực tiếp”. Đây là cả một vấn đề bởi vì bạn không biết lượng truy cập thực sự đến từ đâu.

Nếu bạn sử dụng HTTP, lưu lượng truy cập từ các trang web sử dụng HTTPS sẽ hiển thị là “trực tiếp”. May mắn thay, có một giải pháp đơn giản đó là: khi truy cập  đi đến một trang web HTTPS, các thông tin giới thiệu an toàn được bảo toàn. Điều này cũng đúng cho dù các trang web ban đầu sử dụng HTTP hay HTTPS.

Vì ngày càng có nhiều các trang web thực hiện chuyển đổi , điều này càng trở nên quan trọng hơn.

Điều hướng

Điều hướng là một trang chuyển tiếp một người xem từ trang này sang trang khác. Ví dụ, một số công ty có thể xóa một trang cũ và sau đó khi có người xem  cố gắng truy cập trang đó thì tự động họ sẽ được gửi đến một trang mới có liên quan (đôi khi họ chỉ gửi tới trang chủ).

Đôi khi các trang web bên ngoài như các thư mục sẽ trỏ đến một trang điều hướng thay vì trang thực tế của bạn. Cách duy nhất để tìm hiểu xem trang web bạn có rơi vào  trường hợp này hay không  là đến các thư mục được liệt kê và kiểm tra xem các links đó đến đâu.

Ứng dụng di động

Một trong những nguồn lớn nhất của lưu lượng truy cập trực tiếp vào trang web của bạn có thể từ lưu lượng truy cập di động. Nếu bạn có một ứng dụng trên di động, hoặc nếu trang web của bạn đang được quảng cáo trên một ứng dụng, khi đó các thông tin giới thiệu không được gửi đến cho Google. Điều này làm cho  thông báo là “trực tiếp”.

Như vậy, dựa vào 3 ngồn truy cập chính trên, tốt nhất bạn nên cải thiện hoạt động  của các trang điều hướng, tăng cường ứng dụng cho di động để tăng lượng truy cập tự nhiên của website. –Seo Việt Nam

Nguồn: Bradtollefsen

Nhận phân tích website và báo giá dịch vụ SEO

Yêu cầu đã được gửi thành công

Có thể bạn quan tâm

CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Email Marketing là gì? Cách làm Email Marketing hiệu quả
CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Customer Journey là gì – chìa khóa thấu hiểu insight khách hàng
CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Tải mẫu kế hoạch chiến lược Marketing 2023
Bài Viết mới nhất
Technical SEO là gì? Cách tối ưu Technical SEO hiệu quả cho Website
Technical SEO là gì? Cách tối ưu Technical SEO hiệu quả cho Website
Navigation là gì? Nguyên tắc xây dựng Web Navigation
Navigation là gì? Nguyên tắc xây dựng Web Navigation
DMCA là gì? Hướng dẫn đăng ký DMCA bảo vệ bản quyền cho Website
DMCA là gì? Hướng dẫn đăng ký DMCA bảo vệ bản quyền cho Website
Conversion rate là gì? 5 cách tối ưu tăng tỷ lệ chuyển đổi cho Website
Conversion rate là gì? 5 cách tối ưu tăng tỷ lệ chuyển đổi cho Website
Bounce rate là gì? Thủ thuật tối ưu tỷ lệ thoát trang hiệu quả
Bounce rate là gì? Thủ thuật tối ưu tỷ lệ thoát trang hiệu quả
Alt Text là gì? Cách tối ưu Alt Text khi SEO hình ảnh
Alt Text là gì? Cách tối ưu Alt Text khi SEO hình ảnh
bottom of page