top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Google thêm một số tính năng mới cho công cụ Keyword Planner

Một vài tính năng vừa được cập nhật của Google Keyword Planner Tool nhằm giúp cho chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về các từ khóa được tìm kiếm trên Google theo từng khu vực, từng khoảng thời gian xác định nào đó. – Seo VietNam

Ngày hôm nay, Google đã thêm 9 tính năng mới cho công cụ Keyword Planner của Google.

Đây là những tính năng vừa ra mắt của công cụ Keyword Planner mà bạn nên tự khám phá trong hôm nay. Những hình ảnh hướng dẫn và những mô tả được lấy từ blog của Kim Clinkunbroomer.