top of page

Google ngừng hiển thị tác giả nội dung trong kết quả tìm kiếm.

Google chính thức thông báo loại bỏ thông tin tác giả trong kết quả tìm kiếm vì họ cho rằng nó không hữu ích đối với độc giả cũng như người sở hữu trang web. Seo VietNam
google-authorship