top of page

Thông báo chính thức: Google đặt ra nguyên tắc “no provided” đến các quảng cáo, từ chối dữ liệu truy

Ngày nay, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để giữ cho kết quả tìm kiếm được bảo đảm bằng cách loại bỏ những truy vấn từ các click quảng cáo bắt đầu từ tìm kiếm SSL trên Google.com. Nhà quảng cáo sẽ tiếp tục được truy cập vào các dữ liệu hữu ích cho việc tối ưu hóa và cải thiện các chiến dịch quảng cáo và landing pages. Ví dụ như, bạn vẫn truy cập được các thông tin chi tiết trên báo cáo tìm kiếm có điều kiện của AdWords và báo cáo truy vấn tìm kiếm của Google Webmaster Tools.

Như đã dự định trước, Google đang hành động để siết chặt việc tìm kiếm đối với những click chuột vào các quảng cáo tìm kiếm có tính phí. Trong một thông báo được đăng bởi Paul Feng, giám đốc quản lý sản phẩm, AdWords trên Blog phát triển quảng cáo, công ty đã phát biểu như sau:

google-not-provided-200px

“ Ngày nay, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để giữ cho kết quả tìm kiếm được bảo đảm bằng cách loại bỏ những truy vấn từ các click quảng cáo bắt đầu từ tìm kiếm SSL trên Google.com.

Nhà quảng cáo sẽ tiếp tục được truy cập vào các dữ liệu hữu ích cho việc tối ưu hóa và cải thiện các chiến dịch quảng cáo và landing pages. Ví dụ như, bạn vẫn truy cập được các thông tin chi tiết trên báo cáo tìm kiếm có điều kiện của AdWords và báo cáo truy vấn tìm kiếm của Google Webmaster Tools.”

Báo cáo tìm kiếm theo điều kiện vẫn cho phép bạn xem các truy vấn tìm kiếm phát sinh từ các click quảng cáo song song với dữ liệu đo lường hiệu suất”. Báo cáo truy vấn tìm kiếm của Google Webmaster Tools sẽ tiếp tục trình bày thông tin tổng hợp về 2,000 truy vấn hàng đầu phát sinh từ những click chuột vào kết quả cơ bản.

Nếu bạn đang sử dụng các chuỗi truy vấn tìm kiếm (những từ mà người dùng gõ vào khung tìm kiếm trước khi click vào một quảng cáo AdWords) cho việc báo cáo, trong các dynamic landing page hoặc tự động hóa keyword generation và từ khóa mở rộng, Google gợi ý như sau:

–          Đối với các báo cáo phát sinh hoặc quản lý tự động hóa keyword với dữ liệu truy vấn, chúng tôi đề nghị dùng Báo cáo Truy vấn tìm kiếm API của AdWords hay dịch vụ báo cáo Adwords Scripts.

–          Đối với tùy chỉnh các landing page, chúng tôi đề nghị sử dụng từ khóa sinh ra từ ad click, hơn là từ truy vấn. Từ khóa này và dạng tương đương có thể vào được web server của bạn bằng cách sử dụng value Track theo dõi các URL đích của bạn.

Chúng tôi sẽ phân tích nhiều hơn cho bạn vì chúng tôi học được nhiều hơn. Marin Software đã bình luận từ sớm hôm nay rằng nếu như sự thay đổi để bảo đảm việc tìm kiếm được xây dựng vì các quảng cáo trả tiền theo click thì những dịch vụ của chúng đi kèm với những yếu tố khác dựa trên từ khóa IDs thay vì các chuỗi truy vấn tìm kiếm, sẽ không bị gián đoạn.

Tôi đã nói rõ ở trên rằng báo cáo tìm kiếm có điều kiện (search terms report) không có gì mới. Nó chỉ được đặt lại tên không lâu từ báo cáo truy vấn tìm kiếm. Xin nhắc lại là các nhà quảng cáo sẽ vẫn truy cập được dữ liệu truy vấn tìm kiếm của Adwords.

Nhận phân tích website và báo giá dịch vụ SEO

Yêu cầu đã được gửi thành công

Có thể bạn quan tâm

CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Email Marketing là gì? Cách làm Email Marketing hiệu quả
CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Customer Journey là gì – chìa khóa thấu hiểu insight khách hàng
CAC-DANG-𝐂𝐎𝐏𝐘𝐖𝐑𝐈𝐓𝐄𝐑-PHO-BIEN-NHAT-HIEN-NAY.png
Tải mẫu kế hoạch chiến lược Marketing 2023
Bài Viết mới nhất
Technical SEO là gì? Cách tối ưu Technical SEO hiệu quả cho Website
Technical SEO là gì? Cách tối ưu Technical SEO hiệu quả cho Website
Navigation là gì? Nguyên tắc xây dựng Web Navigation
Navigation là gì? Nguyên tắc xây dựng Web Navigation
DMCA là gì? Hướng dẫn đăng ký DMCA bảo vệ bản quyền cho Website
DMCA là gì? Hướng dẫn đăng ký DMCA bảo vệ bản quyền cho Website
Conversion rate là gì? 5 cách tối ưu tăng tỷ lệ chuyển đổi cho Website
Conversion rate là gì? 5 cách tối ưu tăng tỷ lệ chuyển đổi cho Website
Bounce rate là gì? Thủ thuật tối ưu tỷ lệ thoát trang hiệu quả
Bounce rate là gì? Thủ thuật tối ưu tỷ lệ thoát trang hiệu quả
Alt Text là gì? Cách tối ưu Alt Text khi SEO hình ảnh
Alt Text là gì? Cách tối ưu Alt Text khi SEO hình ảnh
bottom of page