top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Hướng dẫn cách sử dụng Google Webmaster Tools chi tiết

Google webmaster tools (viết tắt GWT), hay tên gọi hiện nay là Google Search Console là công cụ hữu ích cho những người quản trị website. Nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về Google Webmaster Tools, SEO VietNam sẽ hướng dẫn cách sử dụng Google webmaster tools thật chi tiết và dễ hiểu nhất.


1. Cài đặt và cấu hình Google Webmaster Tools

Bước 1: Đăng ký và cấu hình

Chỉ cần có tài khoản Gmail là bạn đăng ký được Google webmaster tools. Cách cấu hình cũng không có gì phức tạp, nếu bạn đang sử dụng wordpress, hoặc bạn có thể nhờ bên thiết kế website hỗ trợ

Bước 2: Chia sẻ quyền truy cập

Nếu bạn cần chia sẻ quyền truy cập Google Webmater tools cho người khác ví dụ như quản trị website hoặc