top of page

Báo cáo SEO cũ đang đẩy khách hàng ra xa bạn

Tiếp nối bài viết: “Tại sao khách hàng không muốn làm SEO tiếp? Lý do thực chất nằm ở đâu?” Chúng ta sẽ đi sâu vào cách chúng ta đang gửi báo cáo SEO cho khách hàng.

1. Khách hàng có happy với báo cáo bạn đang gửi?

Cứ định kỳ hàng tuần, hàng tháng chúng ta gửi báo cáo cho khách hàng.

Nhưng ít khi nào chúng ta dừng lại để suy nghĩ họ có thấy thoả mãn với báo cáo đó không. Họ có thực hiểu những báo cáo này đang nói lên điều gì?

Chúng ta luôn nghĩ rằng  cái khách hàng quan tâm nhất là thứ hạng từ khoá, nhưng thực chất có phải như vậy?

Câu trả lời là không! Khách hàng muốn biết tiền của họ đã sử dụng như thế nào – họ muốn biết bạn thực sự làm gì với những gì họ đang chi tiêu.