top of page

8 cách giúp tăng lượng chia sẻ cho nội dung

Việc tạo ra nội dung phù hợp với tiêu chuẩn của Google giúp trang web của bạn có thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nội dung đó đáp ứng được mối quan tâm của người đọc và tiếp cận với đối tượng khách hàng tiềm năng hay không.

share-noi-dung

Mục lục

  1. Lợi ích khi nội dung được nhiều người chia sẻ

  2. Làm sao để tăng lượng chia sẻ nội dung?

  3. 1. Hiểu đối tượng người xem, khách hàng

  4. 2. Tiêu đề thu hút

  5. 3. Tập trung vào nội dung có giá trị

  6. 4. Cung cấp nội dung độc đáo

  7. 5. Bổ sung thêm hình ảnh hoặc video

  8. 6. Tạo văn phong nội dung