top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

7 loại người muốn xây dựng backlink cho bạn

Khi thực hiện SEO bạn có thể tự mình xây dựng backlink, tuy nhiên có một cách đơn giản hơn và tự nhiên mà bạn chưa biết. Đó là có 7 loại người sẽ giúp bạn xây dựng liên kết mà không phải tốn nhiều công sức tiền bạc.

Đó là 7 người như thế nào?

1. Người tranh luận về bạn

Một trong những chiến thuật liên kết xây dựng cơ bản nhất là đang xác định những đề cập đến thương hiệu hiện tại mà không chứa một liên kết. Tại sao? Vì tác giả đã chọn để viết về bạn rồi! Không có thuyết phục họ rằng họ nên viết về thương hiệu hay sản phẩm của bạn và chỉ có nỗ lực thực sự họ phải lấy được thêm các liên kết.

    2.      Người mà muốn tranh luận với bạn

Với hơn 2 tỷ trang trên web và thúc đẩy liên tục cho nội dung mới, mọi người luôn luôn tìm kiếm những điều mới để viết về. Tôi biết tôi là ai. Điều quan trọng là việc tìm kiếm những người mà đang tìm  để viết một câu chuyện … về bạn! Một vài chiến thuật chính bao gồm:

  1. Giám sát biên tập

  2. Giám sát Twitter

  3. Truy vấn Haro

Cần một số ý tưởng nhiều hơn? Hãy chắc chắn kiểm tra 5 PR chiến lược mà bạn có thể sử dụng để xây dựng Liên kết ngay lập tức và Một Kế hoạch Tám bước để đạt được hướng PR cho đề xuất về cách để tìm cơ hội liên kết từ các phóng viên và bloggers.

      3.      Nhân viên

Nhân viên là một trong những tài sản có sức liên kết xây dựng mạnh mẽ nhất của công ty mà có thể có. Với  lý tưởng là họ thích công việc, yêu thích công ty, và muốn nói với bạn bè về nơi mình làm việc. Nếu bạn được các nhân viên truy cập vào blog của bạn, họ cũng rất có khả năng để chia sẻ bài viết của họ trên nhiều nền tảng.

Ở công ty cũ của tôi, chúng tôi thực sự gửi một email cho mọi người những mẹo về cách họ có thể liên kết đến các trang web công ty. Điều này bao gồm: Chữ ký email Mạng xã hội Trang web cá nhân

4.      Bạn bè và gia đình<