top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

5 cơ sở chủ yếu cho việc xây dựng link không bao giờ cũ

Trong thời gian qua, các SEOer chủ yếu tập trung vào Content Marketing và dần quên đi tầm quan trọng của việc xây dựng link chất lượng.

Nội dung tốt sẽ mang lại nhiều link cho website, nhưng những link đó có thật sự chất lượng và mang lại hiệu quả tích cực cho website hay không thì SEOer lại ít chú ý đến.

SEO ngày nay là một con quái vật hoàn khác so với cách đây vài năm, và nhiều người tranh cãi về việc xây dựng liên kết phải chịu nhiều hình phạt to lớn nhất từ đó đến nay.

Thật vậy, quá trình xây dựng link bây giờ không còn giống như những gì chúng ta đã làm trong quá khứ – nhưng những tính chất để xây dựng một link tốt thì vẫn duy trì như cũ.