top of page

Xem xét các trang web trong top xếp hạng có giúp bạn cải thiện thứ hạng trang của mình?

Phân tích các trang web trong top đầu kết quả tìm kiếm với cùng từ khóa mà bạn đã sử dụng sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều bổ ích để cải thiện thứ hạng của mình. Seo Viet Nam

ranking

Các trang web mà Google hiển thị trên trang đầu tiên cho truy vấn của bạn chứa rất nhiều thông tin có thể giúp bạn cải thiện các trang web riêng của mình. Nếu bạn muốn cải thiện thứ hạng từ khóa của mình, hãy nhìn nhận sâu hơn về các trang kết quả tìm kiếm.

Thuật toán xếp hạng của Google sử dụng một loạt các yếu tố khác nhau. Có một số  thuật toán rất rõ ràng khi phân tích các trang.

1. Từ khóa có được sử dụng trong tiêu đề của các trang web?

Các tag tiêu đề của một trang web thường tương quan với từ khóa của trang đó. Hãy nhìn vào các tiêu đề của các trang nằm trong top xếp hạng.

Đối thủ cạnh tranh của bạn có sử dụng các từ khóa truy vấn trong các tiêu đề hay không? Nếu không, họ có sử dụng các từ khóa có liên quan chặt chẽ đến các thuật ngữ truy vấn hay không? Các trang web của bạn có khác biệt gì với họ ? Trang web riêng của bạn có chứa các từ ngữ đã được các trang web có thứ hạng cao sử dụng hay không?

2. Có vấn đề gì không nếu các từ khóa được sử dụng trong URL?

Tất nhiên, các URL của các trang web cũng có thể ảnh hưởng đến vị trí của các trang này. Các trang có thứ hạng cao có sử dụng các từ khóa trong các URL hay không? Trang web riêng của bạn có sử dụng các từ khóa trong URL không?

Có bao nhiêu biến được sử dụng trong URLs của các trang nằm trong top xếp hạng? Thông thường, URL với rất nhiều biến thường không có được thứ hạng cao.

3. Tần số của các từ khóa tìm kiếm trong một trang là bao nhiêu?

Tần số của một từ khóa trong một trang web ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web với từ khoá đó.

Nếu bạn tìm kiếm một từ khóa dài gồm nhiều từ, bạn thường nhận được kết quả không có đầy đủ thuật ngữ tìm kiếm. Tuy nhiên, kết quả thường chứa tất cả các từ truy vấn đâu đó trên trang. Do vậy, nhìn vào những từ riêng lẻ của các thuật ngữ tìm kiếm cũng là một điều quan trọng.

“Học thầy không tày học bạn”. “Bạn” ở đây chính là đối thủ cạnh tranh của mình, là những website có thứ hạng đầu trong top đầu kết quả tìm kiếm. Phân tích, xem xét, so sánh và học hỏi từ những trang này có thể giúp bạn đúc rút kinh nghiệm để tối ưu hóa website tốt hơn. –Seo Việt Nam

Nguồn: FreeSeoNews