top of page

Tương lai của SEO và Nội dung: Làm sao để giữ vị trí trên Top

Khao khát yêu cầu SEO đơn giản hơn của năm trước? Làm sao để tận dụng các công cụ và nguồn ngày nay để nói với các công cụ tìm kiếm về nội dung của bạn. Bạn có bao giờ nhìn lại việc SEO và nhìn xa hơn cho những ngày đơn giản đó? SEO luôn luôn là content-driven (nghĩa là phải có nội dung trước), nhưng ý nghĩa của nội dung đã tối ưu hóa lại thay đổi mạnh mẽ qua nhiều năm. Trước đây, chúng ta thường xem nội dung như là một mảng riêng biệt với lĩnh vực SEO; cả hai tồn tại ở những tầng riêng và chỉ đến với nhau trong một khoảng thời gian ngắn trong giai đoạn tối ưu hóa. – Seo Việt Nam