top of page

Truy vấn tìm kiếm trên di động tăng trưởng khiêm tốn trong giai đoạn đầu năm

Truy vấn tìm kiếm trên thiết bị di động tăng trưởng nhanh chóng nhưng chưa tương xứng với số lượng tìm kiếm tổng thể hiện nay. Seo Viet Nam

Tỷ lệ phần trăm truy vấn tìm kiếm không khớp với xu hướng sử dụng tổng thể hiện nay.

google-mobile-responsive

comScore vừa công bố báo cáo mới nhất  “Digital Future in Focus” thống kê chủ yếu cho thị trường Mỹ. Đây là lần đầu tiên comScore phát hành báo cáo số lượng tìm kiếm cho di động.

Biểu đồ sau đây so sánh các truy vấn tìm kiếm trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng trong quý 4 năm 2013 và năm 2014. Biểu đồ cho thấy tổng thể số lượng tìm kiếm tăng trưởng trong khi số lượng lượng truy vấn trên máy tính để bàn giảm nhẹ.

Search-volume

Theo comScore, truy vấn tìm kiếm di động (điện thoại thông minh + máy tính bảng) đạt khoảng 29 % tổng số lượng truy vấn tìm kiếm. Tìm kiếm trên điện thoại thông minh gấp 2 lần máy tính bảng. Điều này dễ hiểu vì hiện nay trên thị trường có nhiều điện thoại thông minh hơn.

Điều đáng thú vị là số lượng truy vấn của người dùng trên mỗi thiết bị. Những dữ liệu này không hiển thị trong báo cáo. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm một phép tính dựa trên dữ liệu và số lượng thiết bị trên mỗi người dùng.

Tìm kiếm trên máy tính bảng đang phát triển nhanh hơn so với tìm kiếm trên điện thoại thông minh. Có lẽ bởi vì máy tính bảng gần gũi và tương quan với máy tính hơn hơn so với điện thoại thông minh. Tuy nhiên, so với mọi năm thì năm nay tăng trưởng về điện thoại thông minh có vẻ tương đối khiêm tốn.

Ngược lại với những dữ liệu này, Google nói rằng họ hy vọng các truy vấn tìm kiếm tổng thể trên các thiết bị di động sẽ vượt qua số lượng tìm kiếm trên máy tính trong năm nay.