top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Tối ưu công cụ chat trực tuyến để tăng số lượng khách hàng tương tác trên website

Chúng ta ai cũng muốn người dùng vào website sẽ tương tác, đặt câu hỏi về sản phẩm, thay vì chỉ xem thông tin và thoát ra.

Có rất nhiều cách để lôi kéo người dùng tương tác. Đó có thể là một chương trình khuyến mãi, một popup mã giảm giá, hoặc sử dụng công cụ chat để bật lời chào đến người dùng.

Công cụ chat trực tuyến hiện tại được sử dụng rất nhiều trên các website. Ưu điểm của nó là không yêu cầu người dùng phải cài đặt chương trình nào để chat như skype hay yahoo.

Bên cạnh đó, nó cho phép chúng ta tối ưu cách công cụ chat hiển thị với người xem website để tăng sự tương tác của họ, thúc đẩy họ liên hệ mua hàng.

Có rất nhiều cách để bạn t