top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Tiếp thị đám đông: Bí quyết để xếp hạng cao từ dịch vụ SEO top Google

Một trong những chiến lược xây dựng liên kết hiệu quả nhất đưa bạn lên vị trí hàng đầu được gọi là tiếp thị đám đông! Chiến lược này khai thác vào nguồn tài nguyên không giới hạn của các diễn đàn và cộng đồng để xây dựng các liên kết ngược chất lượng. Các nghiên cứu cho biết chỉ có 2% các chuyên gia tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) sử dụng nó để xếp hạng cao hơn trong Google và bạn có thể tận dụng lợi thế đó để dẫn đầu cuộc đua trong dịch vụ SEO top Google.