top of page

Tại sao Content Marketers cần tư duy hệ thống (System Mindset)

Một trong những vấn đề phổ biến nhất mà Content Marketers gặp phải là quá nóng vội trong việc tạo nội dung. Có nhiều việc phải phải làm nhưng bạn không biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Vì vậy bạn loay hoay không biết phải sắp xếp thời gian như thế nào.

Những thứ như lập kế hoạch, nghiên cứu, quảng bá, tối ưu hóa và tái sử dụng lại là những việc được lặp đi lặp và có hệ thống. Làm thế nào bạn có thể ngừng đánh giá thấp công việc ghi nhớ bức tranh lớn hơn về công việc cần thiết? Theo tôi, điều giúp ích nhiều nhất là học về tư duy hệ thống và cố ý nuôi dưỡng tư duy đó.

tư duy hệ thống (System Mindset)

Tư duy hệ thống (System Mindset)


Vậy tư duy về hệ thống là gì?

Hệ thống suy nghĩ là gì?

Theo The Systems Thinker, hệ thống tư duy là:

  1. Một bộ sưu tập các công cụ và phương pháp.

  2. Một sự nhạy cảm với tính chất vòng tròn của thế giới chúng ta đang sống.

  3. Một cách tiếp cận có kỷ luật để kiểm tra các vấn đề đầy đủ và chính xác hơn trước khi hành động.

Về cơ