top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

ROI là gì? Cách tính ROI hiệu quả trong Marketing

Một trong những khâu quan trọng nhất của một chiến dịch Marketing là đánh giá hiệu suất và lợi nhuận mà chiến dịch mang lại để có thể xác định xem “Liệu nỗ lực tiếp thị của bạn có thực sự giúp công ty cải thiện lợi nhuận hay không?”. Và ROI (Return On Investment) chính là chỉ số được dùng để đo lường và đánh giá một cách hiệu quả. Hiểu biết sâu sắc có được thông qua quá trình này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định thông minh hơn trong tương lai. Cùng khám phá xem ROI là gì?Ý nghĩa của chỉ số ROI trong tiếp thị và cách tính ROI cho chiến dịch Marketing nhé!


1. Chỉ số ROI là gì?

ROI là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Return On Investment”, dịch nghĩa tiếng Việt là tỷ suất hoàn vốn (thường dùng trong ngành tài chính), tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư hay ngắn gọn hơn là tỷ lệ lợi nhuận. Đây là chỉ số đo lường hiệu suất hay lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư bạn bỏ ra ban đầu. 

Hầu hết các doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng chỉ số ROI Return on Investment như một thước đo kh