top of page
 • Ảnh của tác giảAdmin

Profile anchor text của bạn có tự nhiên như của Amazon và Wikipedia?

Tạo anchor text tự nhiên sẽ giúp cho website bạn được Google đánh giá tốt hơn và tránh những hình phạt của nó. Seo Việt Nam

anchor-text-guide

Một trong những vấn đề phổ biến về SEO khi xây dựng links là các anchor text không tự nhiên. Những trang web nhận các links chứa anchor text này có thể bị phạt bởi các thuật toán của Google. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm phổ biến chính là anchor text không tự nhiên.

Anchor text là lý do đầu tiên khiến các trang web bị phạt

Cách dễ nhất để Google kiểm tra các thao tác thuật toán là thông qua anchor text. Ví dụ,  nếu bạn muốn bán “red widgets’”,  tất cả những gì bạn phải làm đó là có đầy đủ các liên kết đến website bạn với cụm từ “red widgets’ như một đoạn văn bản.

Google hiện tại trở nên khôn ngoan hơn về vấn đề sử dụng anchor text không tự nhiên.

Vậy anchor text tự nhiên là gì?

Anchor text tự nhiên có nhiều hình thức. Chúng ta thường gọi anchor text “tự nhiên” nếu nó không phải là một cụm từ khóa mang tính “thương mại”. Anchor text tự nhiên được sử dụng rộng rãi nhất là anchor text thương hiệu.

URL hoặc anchor tên thương hiệu thường giống như:

 1. brandname.com

 2. www.brandname.com

 3. ‘brandname’

 4. http://www.brandname.com

 5. ‘visit brandname.com

 6. ‘visit brandname’

Các anchor text tự nhiên được sử dụng rộng rãi có dạng:

 1. ‘click here’

 2. ‘click here for more info’

 3. ‘more info’

 4. ‘visit’

 5. ‘see more’

 6. ‘tell me more’

Các câu liên kết thường là:

 1. ‘this website explains the topic really well’

 2. ‘you can find out about the topic here’

 3. ‘purchase a red widget from this site’

Hãy xem anchor text của những thương hiệu lớn nhất.