top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

PR và Marketing trong mùa COVID-19: Những điều bạn cần biết

COVID-19, hay còn được gọi là vi-rút corona, đã tàn phá khắp thế giới với vô số người đang thực hiện cách ly xã hội và những chính sách được thắt chặt trong đại dịch. Điều này ảnh hưởng đến chiến lược PR và marketing của bạn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những gì cần biết và cần làm trong giai đoạn khó khăn này.

Có lẽ rằng cá nhân bạn cũng nhận thấy được những ảnh hưởng của COVID-19 trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Cũng có thể bạn đã phải hủy bỏ hoặc hoãn lại những sự kiện quan trọng, bắt đầu làm việc tại nhà hoặc tạo thói quen vệ sinh hằng ngày để đảm bảo sức khỏe trong công ty của mình.


Vi-rút corona ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào?