top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Phỏng vấn với Mel Carson “Làm thế nào để quảng bá thương hiệu tốt hơn”

Vừa qua, SearchEngineJournal đã có một cuộc phỏng vấn với Mel Carson của hệ thống phân tích MajesticSEO. Ông đã chia sẻ những lời khuyên chuyên môn về làm thế nào để tận dụng tối đa chiến lược PR cho quảng bá thương hiệu. Seo VietNam

Screen-Shot

Trong hàng loạt các cuộc phỏng vấn của SearchEngineJournal, tôi vừa liên hệ với Mel Carson của hệ thống phân tích MajesticSEO để thảo luận nhiều mối quan hệ phổ biến hiện nay, đặc biệt là làm thế nào để quảng bá  thương hiệu hiệu quả hơn.

Trong video bên dưới, Mel Carson đã chia sẻ những lời khuyên chuyên môn về làm thế nào để tận dụng tối đa chiến lược PR cho quảng bá thương hiệu.


Sau đây là những gì ông chia sẻ từ video:

  1. Một số thứ mà Mel Carson đang thử nghiệm đó là suy nghĩ nhiều khía cạnh khác nhau về link data. Ví dụ như nếu bạn đang cố gắng xúc tiến một thông báo hay một sự kiện, bạn có thể sử dụng các link data này để biết được đối thủ của bạn đang làm gì.

  2. Theo như ví dụ trên, khi Mel Carson thực hiện PR cho một sự kiện, ông ấy có thể biết được tất cả các sự kiện trong local area và đưa chúng vào MajesticSEO để lấy các dữ liệu backlink. Khi đó, ông ấy có thể tìm kiếm các link từ các blog đáng chú ý hoặc từ các xuất bản tin.

  3. Khi bạn xác định được ai đang tham gia sự kiện địa phương trên trang của mình, bạn có thể liên hệ với nhà báo và mời họ tham gia sự kiện của mình.

  4. Mel Carson đề xuất nghĩ về các link data cho nhiều mục đích khác thay vì các link building. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu này để thiết lập mối quan hệ với các bloggers và nhà báo có tầm ảnh hưởng lớn.

Qua các thử nghiệm của Mel Carson cũng như các lời khuyên  chuyên môn của ông, link data đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu. Từ đó, công ty cũng như nhà quảng cáo cần phải khai thác và tận dụng triệt để các link data đồng thời thiết lập mối quan hệ với các bloggers và nhà báo có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành. Seo Việt Nam

Nguồn: SearchEngineJournal