top of page

8 yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của website

Sau khi chúng ta kiểm tra tốc độ website xong, nếu tốc độ load page trên 3s được coi là chậm. Lúc này bạn cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vấn đề này để khắc phục hiệu quả. Dưới đây là 8 yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ website mà  SEO VietNam thường gặp phải.


1. Vị trí của máy chủ ảnh hưởng tới tốc độ của website