top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Những tác động của thuật toán Hummingbird lên các website B2B

Thuật toán Hummingbird của Google mang đến một cuộc cách mạng về phương thức quảng bá website cho các công ty B2B trên trang tìm kiếm Google.

Còn rất nhiều công ty B2B đầu tư vào phương thức marketing truyền thống mà ít quan tâm đến SEO, vì giữa các công ty B2B không cạnh tranh nhiều trên hình thức online marketing.

1. Tầm quan trọng của thuật toán Humming bird với những website B2B?

Ví dụ, chúng ta có 2 công ty:

  1. 1 công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến tự động hoá công nghiệp (industrial automation services)

  2. 1 nhà sản xuất máy móc thiết bị tự động trong công nghiệp (industrial automation equipment).

Cả hai công ty này đều có chung một từ khoá chiến lược cho dịch vụ và sản phẩm của họ là: industrial automation. Lý do mà họ chọn từ khoá này vì đây là từ khoá chung cho nhiều từ khoá phụ khác liên quan đến cả hai công ty này.

Việc tối ưu hoá cho từ khoá industrial automation sẽ giúp thứ hạng của những từ khoá như là industrial automation services hay industrial automation equipment tăng theo.

Nếu họ thành công đưa từ khoá industrial automation lên top thì việc đẩy thứ hạng của những từ khoá liên quan trên không thành vấn đề nữa.

Nhưng với Hummingbird, từ khoá industrial automation không còn là từ khoá thích hợp để 2 công ty này hướng đến nữa. Thuật toán của Hummingbird sẽ đánh giá những website dựa trên mức độ tìm kiếm của người tiêu dùng và dựa trên ngữ cảnh.

Lý do chính của Google khi tạo ra thuật toán mới này – vì công cụ máy móc và dịch vụ là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau từ hai công ty khác nhau và tất nhiên không thể xếp hạng trên cùng một lĩnh vực.

Nếu không phân biệt như vậy thì kết quả tìm kiếm thông qua từ khoá tổng quan sẽ dẫn đến kết quả đa dạng và không hướng trực tiếp vào mục tiêu của người sử dụng để họ tìm thấy những thông tin mà họ cần.

Hay nói theo cách khác, nếu những người cùng trong một lĩnh vực sản xuất thảo luận về công cụ hay dịch vụ liên quan đến tự động hoá công nghiệp, họ sẽ thích trao đổi về cả hai công ty mà chúng ta nêu trên. Đó là lợi ích đối với website B2B khi Hummingbird ra đời.

Khi các chuyên gia sản xuất trao đổi về tự động công nghiệp industrial automation, họ thường có xu hướng quan tâm đến việc giảm chi phí nhân công, tăng công suất, quản lý thao tác hoặc tăng mức độ an toàn trong công việc.

Họ thường chủ yếu tìm kiếm nội dung mang tính chất chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến những vấn đề này – họ không tìm những công ty cung cấp công cụ hay những dịch vụ về industrial automation.

Vì Google có thể phân biệt mục đích tìm kiếm của khách hàng tốt hơn, vậy nên sẽ giảm sự cạnh tranh giữa các website liên quan đến industrial automation trong lĩnh vực khác nhau, và thứ hạng của những từ khoá về dịch vụ hay sản phẩm thuộc lĩnh vực này cũng ít dao động hơn.

Thuật toán Google mới này sẽ tạo ra một môi trường tìm kiếm công bằng hơn cho các công B2B trong việc cạnh tranh với nhau. Nếu bạn đang SEO theo phương pháp “mũ trắng”, bạn chỉ cần điều chỉnh lại một chút trong chiến lược của bạn, đương nhiên là phải làm sao để phù hợp với thuật toán mới này.

2. Giữ lại thứ hạng từ khoá như thế nào?

Bây giờ, chúng ta hãy trao đổi về việc bạn vẫn muốn SEO cho từ khoá industrial automation