top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Những cơ sở xây dựng link để nâng cấp kinh doanh online (phần 2)

Tiếp tục phần 2 về những cơ sở xây dựng link building để nâng cấp việc kinh doanh online, những cơ sở tiếp theo sẽ góp phần vào sự thay đổi hiệu quả kinh doanh online của bạn – Seo Việt Nam

Bỏ phiếu chiến thuật không phải là tự nhiên:

Hãy nói rằng bạn quyết định sẽ xây dựng link liên kết. Bằng những website RE (reverse-engineering) hàng đầu, bạn xác định được bạn sẽ cần gì để thứ hạng cao hơn và xây dựng niềm tin của Google.  Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng Google muốn những link liên kết của bạn phải là tự nhiên.

Vậy, đây là câu hỏi đặt ra cho bạn. Nếu bạn đặt những link này trong một nội dung rộng lớn và các trang web – bài viết blog, infographic và những nội dung khác trên website – kết nối chúng trở về site của bạn, liệu đó có phải là link tự nhiên hay không?