top of page
 • Ảnh của tác giảAdmin

Những cải tiến về Google Search trong đại dịch COVID-19 – Theo bản tin mới nhất từ Google News

Trong tuần trước, Google đã cải thiện SERP để giúp mọi người tìm kiếm được những nhà hàng nào vẫn đang cung cấp dịch vụ giao hàng và mang đi, và Google đã tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm của mình để đối phó với đại dịch COVID-19.

Những cập này bao gồm các cách mới để đưa ra thông báo, tin tức về vi-rút Corona trên Google News, tạo báo cáo trên thiết bị di động và cung cấp hướng dẫn mới nhất về Google Search với các tình hình thực tiễn tốt nhất cho các trang web về sức khỏe và chính phủ.

Có vẻ như sự biến động SERP đã chậm lại một chút, vì vậy có ít điều phải lo lắng hơn.


Sự thay đổi của SERP trong 30 ngày

Sự thay đổi của SERP trong 30 ngày.


Hãy chuyển qua những tin tức mới nhất và vui lòng cho chúng tôi biết những cập nhật này đã giúp bạn như thế nào bằng cách bình luận bên dưới.

Mục lục

 1. 1. Google Search

 2. 1.1. Dán nhãn mang đi và giao hàng trong Google search và bản đồ

 3. 1.2. Google: Cấu trúc dữ liệu đặc biệt cho COVID-19

 4. 1.3. Trải nghiệm mới trên Google News về COVID-19

 5. 1.4. Google hiển thị các trang web về sức khỏe và chính phủ đầu tiên

 6. 1.5. Google Postpones kết thúc hỗ trợ cho dữ liệu có cấu trúc từ vựng

 7. 2. Google Ads

 8. Thay đổi chính sách với nội dung không phù hợp

 9. 3. Google Tools

 10. 3.1. Trang web thẩm quyền có thể gửi thông báo COVID-19 trên GSC

 11. 3.2. Tạo báo cáo trên thiết bị di động

 12. 4. Hướng dẫn sử dụng dữ liệu có cấu hình JavaScript

 13. 5. Cách sử dụng Removals Report trong Google Search Console

1. Google S