top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Link nguồn bài viết nên đặt đầu hay cuối trang web?

 Tôi có một trang blog và tôi post rất nhiều bài báo có nguồn gốc và tôi cũng muốn dẫn đến website gốc. Vì thế tôi đã liên kết tới website đó bằng một từ được chọn trong đoạn văn đầu tiên. Liệu cách làm này có đúng không hay tôi nên đặt một link hoàn toàn riêng biệt vào cuối bài?

Theo Matt Cutts thì cả hai cách của tác giả nêu trên đều được. Dù chọn cách nào thì việc chia sẻ nguồn bài viết đều tạo đánh giá tốt đối với việc xếp hạng của Google vì đường dẫn bài viết nguồn dù đặt ở cuối bài hay bất kỳ vị trí nào trong bài viết, cả hai cách đều giúp đẩy thứ hạng của trang web. Và hiển nhiên là độ uy tín của website đối với Google cũng tăng cao.

Nhưng Matt Cutts nói rằng ông thích bài viết có link nguồn được đặt ở phần đầu của bài viết vì ông cho rằng, khi bạn đang nói về điều