top of page

Không có bất kỳ lợi ích xếp hạng nào khi sử dụng Top-Level Domains

Một lần nữa, các quan chức của Google tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ lợi ích xếp hạng nào khi sử dụng tên miền mức cao nhất  Top-Level Domains khi ngày càng có nhiều tên miền này được đăng kí. Seo Viet Nam