top of page

Hướng dẫn phân tích đề xuất Landing Page | Seo Việt Nam


Phân tích Landing Page là gì ?

Phân tích Landing Page là bước phân tích xây dựng nội dung cho website dựa theo từ khóa có sẳn, đối thủ đạt top 10 để tiến hành đề xuất nội dung và các bước tối ưu tiếp theo cho Landing Page.

Phân tích Landing Page là bước rất  quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công của một dự án SEO, để tiến hành phân tích Landing Page cần có từ khóa và website.

Kết quả của việc phân tích là từ khóa, Url  ( cần chỉnh sửa hoặc tạo mới), dề xuất nội dung, đề xuất tối ưu, thông tin cần thiết.

Tham khảo thêm  Cách tối ưu SEO onpage cho bài viết Cách nào xác định từ khóa phù hợp cho doanh nghiệp? SEO onpage là gì ?30 yếu tố seo onpage mới nhất

Ví dụ:

Phân tích đề xuất landing page

Kết quả phân tích Landing Page hoàn chỉnh

Quy trình phân tích đề xuất Landing Page

Bước 1: Phân tích từ khóa