top of page

Google là nguồn thông tin đáng tin cậy hơn các phương tiện truyền thông truyền thống

Theo một khảo sát  với quy mô lớn trên toàn thế giới của Quartz, Google được nhiều người tìm kiếm bầu chọn rằng nó là công cụ tìm kiếm đáng tin cậy nhất, hơn cả các các phương tiện truyền thông truyền thống. Seo Viet Nam