top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Dofollow Backlinks và Nofollow Backlinks: Tác động đến thứ hạng website như thế nào?

Một trong những yếu tố quan trọng trong SEO đó chính là backlinks. Và nó được chia làm hai loại là Nofollow Backlinks Dofollow Backlinks. Tuy đều là những liên kết từ website này sang website khác nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau đây, bài viết sẽ chia sẻ cho bạn về Nofollow và Dofollow là gì? Những tác động khác nhau của nó đến thứ hạng website như thế nào? Tìm hiểu ngay!

Dofollow backlink là gì?

Trước khi bàn về Dofollow, ta cần phải hiểu Backlink là gì? Backlink là những đường dẫn liên kết từ website này sang website khác. Ví dụ như bạn viết một bài viết về quảng cáo Facebook trên website của mình, sau đó bạn để một liên kết đến website của Facebook như https://www.facebook.com/business/ads. Liên kết này chính là backlink. Và để Google nhận biết được những backlink này, ta có 2 định nghĩa về Dofollow Backlink và Nofollow Backlink.

Đầu tiên ta hãy tìm hiểu Dofollow là gì? Dofollow là thuộc tính rel=”dofollow” được gắn vào trong mã HTML của một trang để báo cho bot của Google biết đó là liên kết uy tín, an toàn và Google có thể trỏ vào link để index. Ở ví dụ trên, link liên kết đến website của Facebook Ads rất an toàn nên bạn sẽ gắn thuộc tính cho nó là rel=”dofollow”. Trường h