top of page

Đâu là kênh marketing mang lại khách hàng tiềm năng?

Ngày nay, không ai có thể phủ nhận sức mạnh từ Digital Marketing. Việc lập kế hoạch marketing từ kênh digital là điều cần thiết, không chỉ cho các trang web thương mại điện tử (ecommerce) mà còn cho những trang web doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp lớn!

Điều này có nghĩa là bạn cần biết kênh quảng bá website nào mang lại nhiều khách hàng tiềm năng nhất cho bạn.

Vậy, kênh nào mang lại nhiều nhóm khách hàng tiềm năng nhất?