top of page

Thông báo hoặc đăng ký website với Bộ Công Thương như thế nào?

Giống như kinh doanh truyền thống, nếu bạn muốn kinh doanh trên website thì phải đăng ký website với Bộ Công Thương hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Vậy khi nào sẽ đăng ký và khi nào sẽ thông báo, cách thức thực hiện ra sao sẽ được hướng dẫn rõ trong bài viết này.


1. Vì sao phải thông báo hoặc đăng ký website với Bộ Công Thương?

Theo quy định muốn kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào, bạn phải có giấy phép đăng ký kinh doanh mới không vi phạm luật và được pháp luật bảo vệ. Tương tự như vậy, việc kinh doanh online qua website cũng phải được thông báo hoặc đăng ký rõ ràng với Bộ Công Thương. Mục đích của việc làm này là:

  1. Tránh vi phạm pháp luật: quy đ