top of page

Crawling là gì? Cách thức Web Crawler hoạt động trong SEO

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các công cụ tìm kiếm như Google hay Bing có thể thu thập tất cả dữ liệu và hiển thị trong kết quả tìm kiếm của chúng? Đó là bởi các công cụ tìm kiếm đã lập chỉ mục (index) tất cả các trang web trong kho lưu trữ của chúng để có thể trả về các kết quả phù hợp nhất dựa trên truy vấn của người dùng.

Web Crawler cho phép các công cụ tìm kiếm xử lý quá trình này. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng cho chiến lược SEO của bạn. Bài viết này sẽ đề cập chi tiết “Crawling là gì?” và cách thức mà Web Crawler hoạt động để mang lại hiệu quả cho SEO.

Crawling là gì?

Crawling (hay Crawling Data) là quá trình lập chỉ mục (index) các dữ liệu trên các trang web bằng cách sử dụng một chương trình tự động. Các chương trình tự động này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như web crawl