top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Có nên in đậm từ khoá trong nội dung bài viết? Câu trả lời là nên cẩn thận.

Nhiều tài liệu, bài viết khuyên bạn nên in đậm từ khoá trong nội dung landing page. Mục đích của việc in đậm là sử dụng thẻ html <strong> để nhấn mạnh từ khoá, để giúp landing page có thứ hạng tốt hơn trên Google.