top of page

Chỉ số Readability của SEO Yoast là gì?

Khi vào danh sách bài viết của WordPress, bạn thấy các nút màu xanh, đỏ, cam. Đó là đánh giá Readability của plugin SEO Yoast. Vậy nó là gì? Nó đánh giá dựa trên cái gì?

1. Readability dùng để làm gì?

Readability là chỉ số đánh giá độ dễ đọc, dễ hiểu của bài viết. Nếu bài viết của bạn dài dòng, lủng củng, nhiều thuật ngữ chuyên ngành sẽ gây khó hiểu cho người xem. Và điều đó tương ứng với việc họ không muốn ở lại website nữa và thoát ra.

Dựa vào chỉ số này trong SEO Yoast bạn sẽ đánh giá được bài viết của mình có dễ đọc hay không  từ đó điều chỉnh lại cho phù hợp, nâng cao trải nghiệm người dùng khi đọc bài viết.

2. Readability đánh giá dựa trên các yếu tố nào?

Chỉ số Readability sẽ đánh giá dựa trên 6 yếu tố: