top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

Cách chặn các bot spam không truy cập vào website

Mất dữ liệu website! Sai lệch dữ liệu báo cáo từ Google Analytics! Lây lan nội dung độc hại! Tạo ra các click ảo! Đây là những hậu quả nghiêm trọng mà “kẻ thù” của website – bot spam mang lại khi nó xâm nhập vào website. Vì vậy, phải tìm cách chặn các bot spam truy cập vào website ngay lập tức!

1. Sự nguy hiểm khi bot spam truy cập vào website của bạn

Các công cụ tìm kiếm như Google tạo ra rất nhiều con bot truy cập đến các website để thu thập dữ liệu. Nhờ có các dữ liệu mới có cơ sở để đánh giá, phân loại website. Nhiệm vụ của chúng ta là mở rộng cửa và làm thông thoáng các lối đi để chúng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất.

Chặn bot spam trong Google Analytics