top of page

Cập nhật lõi của Google: những điều quản trị viên website cần biết

Mỗi đợt cập nhật lõi của Google sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của website trên bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm. Do đó, các quản trị viên cần biết những điều sau đây về cập nhật lõi của Google để tối ưu website tốt hơn.


1. Vì sao Google tung ra các bản cập nhật lõi?

Mỗi ngày Google đều thực hiện một số thay đổi nhằm cải thiện kết quả tìm kiếm của mình. Các thay đổi này có thể nhỏ nhưng liên tục thúc đẩy Google phát triển.

Thế nhưng, thỉnh thoảng Google vẫn sẽ tung ra một số bản cập nhật đặc biệt quan trọng. Lúc này, nếu Google cảm thấy thông ti