top of page

Nofollow Backlinks và Dofollow Backlinks: Tác động đến thứ hạng website như thế nào?

Khi bất kỳ một trang web nào đó liên kết đến một trang web khác, có 2 cách để tạo ra liên kết. Cách đầu tiên là tạo dofollow backlink và cách thứ hai là tạo liên kết nofollow. Mặc dù cả 2 loại liên kết đều có mục tiêu chung là liên kết từ một trang đến trang đích, nhưng chúng lại có ý nghĩa khác nhau với các công cụ tìm kiếm. Bài viết này đề cập đến sự khác biệt giữa dofollow backlinknofollow backlinks cũng như tác động của chúng đến thứ hạng của website. Cùng tìm hiểu xem!!!

Dofollow backlink là gì?

Dofollow backlink là một liên kết tiêu chuẩn từ trang web này đến trang khác, nó cho phép bot của công cụ tìm kiếm như Google quét qua và lập chỉ mục. Liên kết dofollow giúp ích về mặt SEO bằng cách chuyển thẩm quyền (authority) từ trang gốc đến trang đích được liên kết, sự chuyển giao thẩm quyền này còn được gọi là “link juice”.