top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

AMP là gì? Có thực sự tốt cho SEO?

AMP – Accelerated Mobile Pages, là một mã nguồn mở (Open Source) được thiết kế để tăng tốc thời gian tải trang cho người dùng truy cập Internet trên các thiết bị di động. Bài viết này sẽ giải thích AMP là gì, cách thức phát triển, khám phá lợi ích của nó cho các nhóm bên liên quan và hướng dẫn bạn cách đưa trang web của bạn tăng tốc cho AMP.


AMP là gì?

amp là gì